Socratisch gesprek

Socratisch gespreksleider

Wat is een socratisch gesprek

Een socratisch gesprek is groepsgesprek of een een-op-een gesprek waarin je, liefst aan de hand van een concrete ervaring, met elkaar onderzoekt wat je opvatting is over een kwestie. Je onderzoekt met elkaar waarom je die opvatting hebt en of je argumenten goed zijn.

De socratische gespreksmethode brengt diepgang in het gesprek en laat de gesprekspartners nadenken over wat ze zeggen. Hierdoor ontstaat ruimte en zullen gesprekken anders verlopen.

Doel

Het doel van een socratisch gesprek is achterhalen wat iemand nou werkelijk vindt en waarom, maar ook wat je zelf vindt en waarom. Doordat je inzicht krijgt in de overtuigingen van de ander, leer jij die ander beter kennen én leert die ander zichzelf beter kennen.
Ook leer je via inzicht in je eigen overtuigingen jezelf beter kennen.

Mijn rol

Ik kan als gespreksleider een socratische groepsgesprek of een-op-een gesprek begeleiden. Dat betekent dat ik heel zorgvuldig luister en vervolgens door het stellen van de juiste vragen de groep of mijn gesprekspartner aan het denken zet. Ik ben daarbij zelf zo min mogelijk aan het woord. Mijn mening blijft geheel buiten beschouwing. Evenmin kom ik met antwoorden.