CV

Na mijn middelbare school (gymnasium alfa) heb ik twee jaar Spaanse taal en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en ben uiteindelijk afgestudeerd in de Nederlandse taal en letterkunde.
Ik heb  ruim 25 jaar  als eerstegraads docent Nederlands in de hoogste klassen van havo en vwo gewerkt en ben inmiddels met vervroegd pensioen.
De afgelopen jaren heb ik mij bovendien verdiept in de praktische uitoefening van filosofie. Ik heb een beroepsopleiding ‘filosoferen met kinderen en jongeren’ afgerond, een opleiding tot socratisch gespreksleider en een opleiding tot socratisch practicus. Op dit vlak volg ik nog regelmatig verdiepingscursussen.
Verder ben ik beëdigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS).