Uitvaarten

Funerair spreker

Zoals een huwelijk een belangrijk moment in het leven is, zo is een overlijden dat ook. Het zijn in elk geval beide momenten die gedeeld worden met dierbaren. Het zijn ook beide momenten die vragen om een passende ceremonie met een passende tekst.

Veel uitvaarten worden door een geestelijke geleid; op veel uitvaarten ook zullen familieleden of vrienden het woord voeren.
Maar het kan ook zijn dat er geen spreker in je schuilt, dat je niet kunt of durft spreken of dat je het simpelweg op zo’n moeilijk emotioneel moment niet kunt opbrengen.
Dat zijn de momenten waarop ik als funerair spreker kan bijspringen. Ik kan in de vorm van een passende tekst de gedachten en gevoelens van de familie verwoorden en zo de overledene typeren en eren.

werkwijze

Net zoals bij een huwelijk zal ik ook nu ruimschoots de tijd nemen. Ik neem de tijd om te luisteren naar en me te verplaatsen in de nabestaanden. Op basis van hun informatie zal ik me een beeld proberen te vormen van de overledene. Ik zal steeds weer nagaan of dat beeld klopt met dat van de nabestaanden. Mijn uiteindelijke doel is te komen tot een tekst die door de nabestaanden zelf geschreven en uitgesproken zou kunnen zijn. In elk geval moet het een tekst worden naar hun idee, in hun geest.
Uiteraard zal ik de tekst met de nabestaanden bespreken, zodat ze niet worden overvallen en we er helemaal zeker van zijn dat alles klopt.